‘Engellilere Yönelik Teknoloji Temelli Girişimcilik’

‘Engellilere Yönelik Teknoloji Temelli Girişimcilik’ projesi Türkiye’de ilk defa sadece engelli girişimci adaylarına yönelik bir kapasite gelişimi programıdır. TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Genç Gelişim Derneği işbirliğiyle oluşturulan proje ABD Büyük Elçiliği küçük hibe programı tarafından desteklenmektedir.

Proje girişimcilik alanında Türkiye’de engellilere özel ilk uygulama özelliği taşımaktadır. Proje kapsamında engelli bireylerin girişimcilik becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim modülleri ile engellilerin kullanımına uygun kaynaklar geliştirilmesi öncelikli hedeflerdendir.

Özellikle engelli bireylerin girişimcilik projelerinin desteklenmesi öncelik ve özel imtiyaz sahibi olmasına rağmen engellilerin bu imkanlardan yararlanma düzeyleri çok düşüktür. Bunun en temel sebeplerinden biri de özellikle engellileri hedefleyen ve onların özel ihtiyaçlarına yönelik yeterli bilgilendirme ve kapasite geliştirme çalışmaların var olmamasıdır. Bu proje ile bu konuda hem öncü olmak hem de bu alandaki çalışmalara yönelik bir literatür geliştirmektir.

 

Engelsiz Girişim
Engelliler için Girişimcilik Eğitimleri

Engellilere Yönelik Teknoloji Temelli Girişimcilik Projesi kapsamında düzenlenecek olan girişimcilik eğitimleri için başvuru süreci başladı. Özellikle teknoloji temelli iş fikri olan engelli bireylerin başvurabileceği eğitimler sonucunda adayların girişimcilik konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli danışmanlık desteğinin sağlanması hedeflenmektedir. Eğitimlere başvurabilmek için herhangi bir eğitim düzeyi veya engellilik oranı şartı aranmamaktadır. Adaylarda aranan tek şart teknolojiye dayalı bir iş fikrine sahip olmalarıdır. Eğitim programları sürecinde bu fikirlerin geliştirilerek uzun vadede hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Proje hedefleri

  • Girişimcilik hakkında engelli dostu kaynakların oluşturulması ve uyarlanması
  • Engelli bireyler için bir uzaktan öğrenme modülü tasarlanması ve geliştirilmesi.
  • Pilot aşamada 40 engelli bireyin girişimcilik eğitimi alması. (20 uzaktan eğitim, 20 yüz yüze eğitim kapsamında) ve KOSGEB sertifikası alarak başlangıç sermayesine erişimlerinin kolaylaştırılması
  • Engellilerin kendi girişimlerini kurabilmeleri için gerekli desteğin ve rehberliğin sağlanması ile hibelere başvurmalarının teşvik edilmesi.
  • Engelli bireylerin daha fazla destek almaları ve imkanlardan faydalanmaları için diğer TTO’lar ile iletişime işbirliğine geçirilmesi.
  • Engellilere yönelik girişimciliğin geliştirilmesi adına engelli dostu araçların ve politikaların kamu kurumları ve yatırıcımlar nezdinde yaygınlaştırılması.
  • Engelli girişimciler arasında bir ağ oluşturulması.
Skip to content