Hakkımızda

Genç Gelişim Derneği
Genç Gelişim Derneği 2005 yılından bu yana gençlik alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Genç Gelişim kurulduğu günden itibaren gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine yönelik bir çok proje yürütmüş ve bu alanda önemli akörlerden biri olmuştur. Son yıllarda  gençlik istihdamı, girişimcilik ve sosyal içerme konularına ağırlık veren dernek bu bağlamda Engellilere Yönelik Girişimcilik projesiyle engelli bireylerin ekonomik yaşama daha güçlü katılımlarını desteklemeyi hedeflemektedir. 

Tübitak Marmara Teknokent 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ünvanları ile, hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 55 teknopark içinde “Teknoloji Serbest Bölgesi” tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokent’idir.
Toplam 62 hektar alan sahip TÜBİTAK Marmara Teknokent’inin 25,73 hektarı “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi” (TEKSEB) olarak ayrılmıştır.
Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.
Marmara Teknokent A.Ş., faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye’nin önde gelen etkili “Teknokent”leri arasında yerini almıştır.